Tečaj angleščine na Karnionu

Woman learning english online

Kako izbrati primeren tečaj v tej poplavi različnih ponudb? Kako izbrati najbolj učinkovit tečaj, ki bo omogočil, da se jezika naučimo tako učinkovito kot tudi hitro?

Tečaj angleščine na Karnion.si nam poleg individualnega pogovora s profesorjem nudi tudi posebno kombinacijo poslušanja v alfa stanju, zaradi katerega si novo znanje zapomnimo kar 4krat hitreje v dolgoročni spomin. Ta način pridobivanja znanja predstavlja najnaravnejšo obliko učenja, saj izhaja iz predpostavke, da smo se tudi maternega jezika naučili s poslušanjem svojih staršev.

Uporabnost angleščine

Kot smo že zgoraj omenili, je angleščina eden najbolj razširjenih in najpomembnejših jezikov na svetu. Z angleščino se pravzaprav že srečujemo na vsakodnevni bazi – na internetu, ob poslušanju glasbe na radiu, ob prebiranju raznih člankov… Lahko sklenemo, da predstavlja način sodobne komunikacije v modernem svetu.

 

Angleščina nam torej pomaga pri :

 • uspešnem opravljanju poklica;
 • strokovnem izpopolnjevanju;
 • študiju;
 • izpopolnjevanju znanja;
 • potovanjih;
 • preživljanju prostega časa (branje knjig v angleščini, poslušanje glasb…).

Angleščina in izobrazba

Velika večina delovnih mest že skorajda zahteva znanja angleščine. Poleg znanja naprednejše komunikacije v angleščini, napredovanja v razumevanju in operiranju v angleščini, je koristno za napredek na ravni izobrazbe kot na ravni poklicnega izobraževanja, priporočljivo ter koristno pridobiti enega izmed mednarodno priznanih certifikatov – npr. certifikat Cambridge University, Bec Preliminary.

Izpopolnitev znanja v obliki jezikovnih tečajev

V današnjem času so predvsem popularni jezikovi tečaji. Tako poznamo začetne tečaje s katerimi pridobivamo osnove jezika, nadaljevalne tečaje, s katerimi nadgrajujemo znanje jezika.

Poleg tega poznamo tudi individualne tečaje, kjer se posameznik uči jezika sam s profesorjem oz. V določenih primerih tudi z naravnim govorcem angleščine. S tem posameznik omogoči, da se način ter tempo učenje prilagodi njegovim potrebam.

Poleg individualnih tečajev še poznamo skupinske tečaje – skupine so ponavadi sestavljene iz maksimalno 10 članov. Nekatere sama dinamika skupine ter specifičen način izmenjave znanja, spodbuja k hitrejšemu pridobivanju znanja.

Ker angleščina predstavlja osnovno komponento delovanja na delovnem mestu, obstajajo tudi tečaji, ki se osredotočajo na učenje poslovne angleščine.

Potek tečaja

Tečaj je predvsem intenziven, saj predpostavlja učenje po 4 ali 8 šolskih ur dnevno. Tečaj sicer zajema 40ur, ki se ga najbolj priporoča končati v roku 14 dni, ker s tem dosežemo maksimalni efekt pri komunikaciji.

Na začetku tečaja se posameznika prvo testira na vseh področjih jezika (razumevanje, pisanje, branje govorjenje) in se ga razporedi v eno izmed kategorij znanja jezika od A1 do C2. Na podlagi tega začetnega testiranja se potem pripravi program, ki je točno prilagojen posamezniku ter njegovih potrebam.

 

Karnion vrste tečajev

Na Karnionu poznajo več različnih vrst tečajev. Tako nudijo:

 • angleščino za začetnike.
 • individualni pouk
 • poslovno angleščino
 • tečaj angleščine kot pripravi na izpit
 • angleščina za otroke.